Zverejnený dokument Výzva RUVZ Trnava na vykonanie deratizácie