Zverejnený dokument Návrh rozpočtu na roky 2020 2021 2022

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
08.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2020 2021 2022
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
kecerovce_navrh_rozpoctu_2020_2021_2022.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 83,03 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.