Zverejnený dokument Verejná vyhláška

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
27.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
SKM_308e19021210570 - PMP Košice, s.r.o..pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 42,03 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.