Zverejnený dokument Rozhodnutie ÚVZ SR - karanténne opatrenia

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené od:
09.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie ÚVZ SR - karanténne opatrenia
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Rozhodnutie, opatrenia.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 170,06 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.