Zverejnený dokument 42C/12/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku SR, MInisterstvo vnútra SR c/a Ondrej Ilyko o 91,- EUR s prísl.