Zverejnený dokument 13Csp/56/2022 - Oznámenie o TP 26/1 - Denis Abrahám