Zverejnený dokument Uznesenie vlády SR č. 695/2021