Zverejnený dokument Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotr