Zverejnený dokument Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením