Zverejnený dokument CUET-00119/2020/OUKE

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
17.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
07.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00119/2020/OUKE
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
2020_042248 Verejnosti.rtf
Typ a veľkosť:
file icon: application/rtf 79,71 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.