Zverejnený dokument Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MZ