Zverejnený dokument Oznámenie o doručení písomnosti občanom s trvalým pobytom mesto Kežmarok - 12. 09. 2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Kežmarok
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Kežmarok
Zverejnené do:
27.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti občanom s trvalým pobytom mesto Kežmarok - 12. 09. 2019
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti občanom s trvalým pobytom mesto Kežmarok - 12. 09. 2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_9a3b7aa1-d122-454d-89e9-a6b9552cc099.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 327,94 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.