Zverejnený dokument Petícia

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín
Zverejnené do:
13.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia
Anotácia dokumentu:
Petícia proti plánovanej realizácii prístupovej cesty (vjazdu) na stavenisko obytného súboru Suchý dub z Južnej ulice
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_21461caa-9c78-41da-88c5-e43dedc34cdf.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 800,88 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.