Zverejnený dokument Hromadná VV Rozhodnutie 22346-22558/2021