Zverejnený dokument Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice, v rozsahu stavebného objektu SO 03 – Umelé osvetlenie,

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice, v rozsahu stavebného objektu SO 03 – Umelé osvetlenie,
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice“ v rozsahu stavebného objektu SO 03 – Umelé osvetlenie, inžinierska stavba stožiarov umelého osvetlenia na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 3013, kat. úz. Grunt v Košiciach,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
per_slovensky_futbalovy_zvaz_janigova_15094_ur_rozhodnutie_umele_osvetlenie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 342,86 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.