Zverejnený dokument Pozvánka na výstavu drevorezieb

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Krajné
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Krajné
Zverejnené do:
10.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na výstavu drevorezieb
Anotácia dokumentu:
Pozývame Vás na výstavu drevorezieb RNDr. Ladislava Gergela - vernisáž bude dňa 21.9.2019 o 14,00 hod. v zasadačke OcÚ v Krajnom
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu