Zverejnený dokument 10C/43/2022 - oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku - podpísané pečaťou