Zverejnený dokument VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE VEDÚCI ODDELENIA EKONOMIKY.

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
22.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE VEDÚCI ODDELENIA EKONOMIKY.
Anotácia dokumentu:
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE VEDÚCI ODDELENIA EKONOMIKY.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_5cf75ed8-954d-493c-8bc5-a569495d48ef.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 354,82 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.