Zverejnený dokument Poľov, ul. Kameničná, Poľovská, Pažitná – zriadenie trafostanice, VN prípojky a NN vedenia

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Poľov, ul. Kameničná, Poľovská, Pažitná – zriadenie trafostanice, VN prípojky a NN vedenia
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Poľov, ul. Kameničná, Poľovská, Pažitná – zriadenie trafostanice, VN prípojky a NN vedenia“,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
mk_vsd_polov_2019_ur.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 690,39 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.