Zverejnený dokument Záverečný účet obce za rok 2019 - návrh