Zverejnený dokument Verejná vyhláška - rohodnutie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Vrútky
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Vrútky
Zverejnené do:
24.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - rohodnutie
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Verejná vyhláška_Rozhodnutie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 80,32 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.