Zverejnený dokument VZN čísla 1-5/2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.03.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
01.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN čísla 1-5/2019
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
VZN_3_2019_zmena_VZN_o_poskytovani_dotacii_z rozpoctu_mesta_VK.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 514,85 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
VZN_2_2019_zmena_VZN_4_2018_o_urceni_vysky_prispevkov_pre_skoly_a_skolske_zariadenia_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_VK_NET.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 602,27 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
VZN_1_2019_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_mesta_VK_NET.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 581,14 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
VZN_4_2019_o_umiestnovani_volebnych_plagatov.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 583,66 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
VZN_5_2019_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_DSO.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 501,89 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.