Zverejnený dokument Stavebné úpravy bytu č. 16, Jakobyho 5, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
10.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
09.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 16, Jakobyho 5, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
19_15744_jakobyho_5.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 237,98 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.