Zverejnený dokument Harmonogram prevádzky MŠ v čase letných prázdnin 2021