Zverejnený dokument Rozhodnutie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
16.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OVS/93/107921/2020
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o zmene rozhodnutia na vykonanie uzávierky pozemnej komunikácie a určenie použitia dopravného značenia.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
VV376.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 82,79 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.