Zverejnený dokument Obnova bytového domu na ul. Raketová č. 4, 5, 6 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu na ul. Raketová č. 4, 5, 6 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
raketova_4_6_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 393,38 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.