Zverejnený dokument 8Csp/111/2022 - oznámenie o VVR