Zverejnený dokument 69D/242/2021 - ÚT - ponuka na predaj majetku