Zverejnený dokument Aktuálny zoznam občanov s uloženými zásielkami 12.6.2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen
Zverejnené do:
20.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Aktuálny zoznam občanov s uloženými zásielkami 12.6.2019
Anotácia dokumentu:
Abecedný zoznam občanov s adresou trvalého pobytu MESTO ZVOLEN s uloženými zásielkami 12.6.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_3860a946-85a4-4e17-a17a-6e011eb7771c.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 206,03 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.