Zverejnený dokument Informácie súvisiace s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa