Zverejnený dokument Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2018/8