Zverejnený dokument 21Csp/39/2022 - 50, Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku sp. zn. 21Csp/39/2022 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group c/a Michaela Verebesová, nar. 2000 - podpísané pečaťou