Zverejnený dokument Zámer prevodu nehnuteľností osobitným zreteľom

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Holíč
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Holíč
Zverejnené do:
06.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prevodu nehnuteľností osobitným zreteľom
Anotácia dokumentu:
Zámer predaja: Pozemok C-KN p.č.3404/2 - 42m2 - Renáta Sebestyenová p.č.3453/2-41m2- Ing. Ivan Palkovič, Vladimír Palkovič p.č. 276 -355m2 -Marek Zlámal Pozemok E-KN p.č.2018/65 -398m2- Denisa Dohnálková Zámer nájmu:Pozemok C-KN p.č. 1635/1-436,7m2- SKALA BAU, spol.s.r.o.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Zámer prevodu nehnuteľností osobitným zreteľom.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 350,79 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.