Zverejnený dokument Harmonogram 2019, 2020, 2021

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Harmonogram 2019, 2020, 2021
Anotácia dokumentu:
Harmonogram 2019, 2020, 2021
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
Harmonogram 2019, 2020, 2021.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 60,64 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.