Zverejnený dokument Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9832-2022