Zverejnený dokument Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Brezno
Zverejnené od:
15.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Brezno
Zverejnené do:
29.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania - “Prestavba a revitalizácia verejného priestranstva – vnútroblok Tulská, stavebníka Mesto Banská Bystrica
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
sko_Tulska_ozn_vv.asice
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.etsi.asic-e+zip 142,83 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.