Zverejnený dokument Návrh VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Trenčianska Turná