Zverejnený dokument VZN č. 1/2021 určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná