Zverejnený dokument Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
10.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Anotácia dokumentu:
stavba: „Záhradná chata“SU-14837/3330/2019/Fd (241 kB) Dátum vyvesenia: 10.09.2019 Dátum zvesenia: 26.09.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
14837.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 236,1 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.