Zverejnený dokument Oznam o doručení list. zásielky Silvia Zelníková

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Budmerice
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Budmerice
Zverejnené do:
01.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznam o doručení list. zásielky Silvia Zelníková
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky pre obyvateľa s trvalým pobytom Obec Budmerice
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
12.02.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
01.03.2019
Názov prílohy:
Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky Silvia Zelníková.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 37,88 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.