Zverejnený dokument Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kecerovce
Zverejnené od:
06.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kecerovce
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Informácie pre voliča
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
kecerovce_oznam_17_2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 43,62 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
kecerovce_oznam_16_2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 51,37 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.