Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky – J. Stojka

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kátlovce
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kátlovce
Zverejnené do:
07.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky – J. Stojka
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: J. Stojka, Kátlovce OD: TA Pod číslom: OA 126006595 SK Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku poštového úradu do 18 dní od doručenia Vyvesené: 09.10. 2019 Zvesené:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu