Zverejnený dokument Zariadenie na zhodnocovanie odpadov