Zverejnený dokument Právoplatné integrované povolenie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Močenok
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Močenok
Zverejnené do:
13.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Právoplatné integrované povolenie
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Informovanie verejnosti: Právoplatné integrované povolenie č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Dolozka právoplatnosti.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 6,22 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Rozhodnutie č. 8337-454472019Jan370210505Z37.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 462,67 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Zverejneie UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 486,31 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.