Zverejnený dokument Košice, Detrichová – úprava NN z TS35 – I. etapa

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
03.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice, Detrichová – úprava NN z TS35 – I. etapa
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
19_21005_detrichova.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 228,99 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.