Zverejnený dokument Zámer predaja majetku obci

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Zlatná na Ostrove
Zverejnené od:
13.02.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Zlatná na Ostrove
Zverejnené do:
27.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja majetku obci
Anotácia dokumentu:
Zámer predaja majetku obci
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
oznamenie predaj pozemkov.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,5 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.