Zverejnený dokument Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
08.02.2019
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
23.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
VV Bezdomovci 2018.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 136,7 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.