Zverejnený dokument Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené do:
13.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Anotácia dokumentu:
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 5. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Kováčska, Janka Kráľa, Debraďská, Letná, Vodná, Hlavná, záhradkárska lokalita pri ul. Vodná.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
prerusenie-distr-elektriny-190515.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 29,62 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.