Zverejnený dokument Listová zásielka-Michal Krajčovič

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Malženice
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Malženice
Zverejnené do:
27.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Listová zásielka-Michal Krajčovič
Anotácia dokumentu:
Listová zásielka-Michal Krajčovič
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
7592019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 25,79 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.