Zverejnený dokument Počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb